30x rychlejší zálohování a vylepšené zabezpečení

Veeam backup software 365

Veeam Software představil novou verzi softwaru Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3. Organizacím nabízí ještě rychlejší zálohování, vylepšené zabezpečení a dokonalejší viditelnost a analytiku. Protože jsou firmy odpovědné za ochranu svých dat sady Office 365, poskytuje řešení společnosti Veeam bezpečné zálohování aplikací Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business a Microsoft Teams a umožňuje rychlou obnovu jednotlivých položek a efektivní elektronické zjišťování (eDiscovery) zálohovaných dat sady Office 365 nebo hybridního prostředí.

„Platformu Microsoft Office 365 dnes používá většina organizací, a přestože společnost Microsoft nabízí správu a dostupnost služeb založených na cloudu, je na odpovědnosti jednotlivých společností svá data chránit. Inovativní řešení společnosti Veeam poskytují organizacím kontrolu nad inteligentní správou dat a zachováváním přístupů k důležitým obchodním informacím pro účely řízení, plnění právních předpisů a obnovy dat,“ uvádí Danny Allan, viceprezident společnosti Veeam pro produktovou strategii. „A to se týká firem po celém světě. Veeam Backup pro Microsoft Office 365 si již stáhlo více než 55 000 organizací, což představuje sedm milionů uživatelů Office 365. Jedná se o meziroční nárůst ve výši 549 procent a toto řešení je tedy naším nejrychleji rostoucím produktem. Poté, co bude verze 3 trhem přijata a vznikne poptávka, očekáváme, že se naše dominantní postavení v tomto prostoru ještě posílí.“

V návaznosti na rychlé přijetí a rostoucí poptávku po produktech sady Microsoft Office 365 vznikla poskytovatelům služeb příležitost nabízet zálohovací řešení více než 140 milionům uživatelů sady Office 365, a to na trhu s hodnotou 2,5 miliardy dolarů. Prostřednictvím Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3 pomáhají partneři programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) s bezpečným zálohováním dat sady Office 365, včetně aplikací Exchange Online, SharePoint Online a OneDrive for Business, s rychlou obnovou jednotlivých položek pomocí řady flexibilních možností, které jim tak dovolují automatizovat a škálovat toky příjmů ze zálohování sady Office 365.

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3 eliminuje riziko ztráty přístupu k důležitým obchodním datům a pomáhá udržet kontrolu nad organizací. Verze 3 usnadňuje efektivní zálohování a spolehlivou obnovu dat sady Office 365 v aplikacích Exchange, SharePoint a OneDrive, a to díky:

  • až 30x rychlejšímu zálohování v aplikacích SharePoint Online a OneDrive for Business, což výrazně zkracuje dobu zálohování Office 365 z celých hodin na minuty a z minut na pouhé vteřiny,
  • vylepšenému zabezpečení zálohovaných dat sady Office 365 s podporou multi-faktorové autentizace,
  • vylepšené viditelnosti a analytice s využitím zpráv o ochraně dat sady Office 365, které pomáhají při identifikaci nechráněných poštovních schránek a zároveň sledují platnost licencí a využívání úložišť.

Cena a dostupnost

Veeam Backup pro Microsoft Office 365 v3 je ihned k dispozici v ročním předplatném na jeden až pět let s možností roční nebo přímé fakturace. Nejvýhodnější je tříleté předplatné s přímou fakturací za výrobcem doporučenou maloobchodní cenu ve výši 1,20 USD za uživatele měsíčně.

Bezplatná komunitní verze

Bezplatná komunitní verze Veeam Backup pro Microsoft Office 365 nabízí bezplatný přístup a kontrolu nad daty sady Office 365 s využitím stejných funkcí jako v případě placené verze. Je však omezena na 10 uživatelů a 1 TB chráněných dat na platformě SharePoint.

Související články

Leave a Comment