Novinky v řešení HPE SimpliVity

HPE Gen10

Společnost Hewlett Packard Enterprise představila novinky pro řešení HPE SimpliVity, které je určené pro zpracování dat na tzv. kraji sítě (edge) v podnikovém ekosystému IT, či pro menší organizace jako je centrální IT infrastruktura. Mezi vylepšeními nechybí pokročilá ochrana dat s možností jednoduchého a přímého zálohování do HPE cloudu.

Spolu s těmito změnami HPE oznámilo podporu kontejnerů pro spouštění nativních cloudových aplikací, což usnadní digitální transformaci ve firmách.

Mezi větší změny v rámci HPE SimpliVity lze zařadit:

  • HPE Cloud Volumes Backup jsou nyní dostupné také pro HPE SimpliVity, což umožňuje flexibilnější a jednodušší zálohování přímo do cloudu z vícero edge lokalit najednou.
  • Díky vylepšené integraci HPE SimpliVity s HPE StoreOnce jsou data zabezpečena i na odloučených lokalitách. Děje se tak díky replikování dat do zálohovacího systému HPE StoreOnce pomocí automatizovaných zálohovacích politik, které jsou „app-aware“. Zálohovaná data jsou tak aplikačně konzistentní a vyhovují nárokům na compliance a slouží pro dlouhodobé uchovávání.
  • Plugin pro Kubernetes CSI pro HPE SimpliVity nabízí jednoduše spravovatelnou a odolnou hyperkonvergovanou infrastrukturu (tj. vše v jednom), kde mohou na jednotné platformě běžet aplikace v kontejnerech nebo v „klasickém“ virtuálním prostředí.

Společnosti zaznamenávají v poslední době nebývalý nárůst aplikací, která data zpracovávají, a to na kraji sítě, tedy v místě, kde tato data vznikají. Lokálně běžící aplikace tak odkrývají skutečnou hodnotu obsaženou v datech.

Tento trend přitahuje nové, často nativně cloudové aplikace na kraj sítě vedle aplikací pracujících ve virtualizovaném prostředí. Proto HPE nabízí pokročilé a inteligentní ucelené řešení pro kraj sítě, sestávající z bezdrátových a drátových síťových technologií, výpočetních a datových systémů optimalizovaných podle jednotlivých typů aplikační zátěže k zajištění potřebného výkonu, škálovatelnosti, robustnosti a dle datových nároků na kraji sítě.

HPE SimpliVity je lídrem na trhu hyperkonvergovaných infrastruktur a přímo se zaměřuje na podnikový edge computing, tedy zpracování a úschovu dat na kraji sítě. Vyniká zabudovanou ochranou dat, „nulovou“ administrací díky centralizovanému řízení, automatizací a špičkovou efektivitou ukládání dat.

Pokročilá ochrana dat „edge to cloud“

HPE SimpliVity je specificky postaveno na principu poskytnutí odolnosti a ochrany dat, takže představuje vysoce dostupné řešení s možností okamžité obnovy provozu úloh na kraji sítě. Zabudované vzdálené zálohování využívající koncept federovaného uspořádání na mnoha lokalitách umožňuje rychlou obnovu aplikací přes celé distribuované uspořádání. U SimpliVity jsou např. data virtuálních strojů automaticky zálohována na jiný uzel, takže při výpadku uzlu nedojde k zastavení služby poskytované aplikací. Např. 1TB virtuální stroj dokáže být zálohován nebo obnoven za méně než 60 sekund, takže firma případný výpadek téměř nepocítí. V rámci současné infrastruktury, kde jsou bezpečnostní hrozby nebo přírodní katastrofy všudypřítomné, je takové opatření nesmírně důležité. S HPE SimpliVity je nyní ransomware nic víc než otázkou kompletního obnovení aktuální zálohy za několik málo minut. Zákazníci tak dostávají nejucelenější řešení pro ochranu dat na okraji sítě, které je dostupné na trhu.

Ochrana dat v cloudu

Díky HPE Cloud Volumes Backup dokáže HPE SimpliVity flexibilně a jednoduše zálohovat data přímo do cloudu. Toto řešení umožňuje zálohovat několik edge lokalit zároveň do cloudu, a to bezpečně na pouhá tři kliknutí myší. Alternativou je pak automatizace záloh skrze vCenter, obojí bez dodatečného softwaru nebo specializované hardwarové infrastruktury. Zálohy lze jednoduše obnovit, a to opětovně na několik různých edge lokalit bez nutnosti dodatečné správy. HPE Cloud Volumes Backup pomáhá snižovat náklady pomocí flexibilního modelu nastavení cen určeného podle skutečného množství přenášených a ukládaných dat.

Centralizované a nenákladné řešení pro dlouhodobé ukládání a správu dat

Pokročilá integrace HPE SimpliVity s HPE StoreOnce snižuje náklady, rizika a komplexnost ochrany distribuovaných edge sítí díky automatizovaným pravidlům, která berou v úvahu charakter právě provozovaných aplikací.

Ty jednoduše, a navíc efektivně replikují aplikace a data přímo do centralizovaného zařízení HPE StoreOnce. HPE SimpliVity s integrací HPE StoreOnce je ideální řešení pro zákazníky se striktními požadavky pro splnění příslušných předpisů při dlouhodobém uchovávání dat. Firmy mohou vytvářet nebo aktualizovat základní zálohovací pravidla na tisících virtuálních strojích napříč desítkami edge lokalit za méně než minutu, přičemž deduplikační poměr běžně dosahuje 20:1; efektivita dat je tak velmi vysoká.

Modernizace aplikací pro kraj sítě

Firmy a organizace se transformují, vyvíjejí a nasazují aplikace jinak než dříve. Využívají hybridního cloudu a potřebují takovou infrastrukturu, která podporuje agilnost, automatizaci a je prostředím pro rozvoj aplikací jak ve virtuálním, tak i v kontejnerovém prostředí. Kontejnerové frameworky jako Kubernetes jsou jsou nasazovány nejen v datových centrech, ale i na okraji sítě.

HPE SimpliVity nyní podporuje Container Storage Interface (CSI) pro Kubernetes, díky čemuž dokáže rozběhnout kontejnerizované. HPE tak nabízí jednoduchou a jednotnou cestu s HPE SimpliVity k rozvoji kontejnerové architektury na bázi Kubernetes. Podpora CSI umožňuje virtuálním strojům i kontejnerům běžet na stejné platformě pro hyperkonvergovanou infrastrukturu i na kraji sítě bez potřeby dedikované infrastruktury pro kontejnery.

Pro vzdálené lokality zákazníci ocení jednoduchou, a přitom komplexní správu systému a individuální přizpůsobitelnost ochrany dat s možností obnovení nebo zálohy dat za méně než minutu. Zákazníci nyní mohou modernizovat aplikace přímo na kraji sítě ve sjednoceném hyperkonvergovaném řešení, přičemž jejich aplikace zůstanou online a zabezpečené.

Dostupnost

HPE SimpliVity 4.1.0 je nyní dostupný celosvětově bez dalších nákladů pro současné zákazníky HPE SimpliVity. Všechny nové oznámené vlastnosti, integrace a prvky podporuje VMware vSphere 7.0.

Související články

Leave a Comment