Průzkum: 58 % datových záloh selhává

Průzkum dopady starší ochrany dat

Podle studie Veeam Data Protection Report 2021, která zjistila, že 58 % datových záloh selhává, což znamená, že data zůstávají nechráněná, podkopávají výzvy v oblasti ochrany dat schopnost organizací po celém světě realizovat iniciativy digitální transformace. Společnost Veeam Software, lídr v zálohovacích řešeních umožňujících Cloud Data Management, zjistila, že na pozadí COVID-19 a následné ekonomické nejistoty, kterou 40 % top manažerů uvádí jako největší hrozbu pro digitální transformaci své organizace v příštích 12 měsících, jim brání v transformačních iniciativách nedostatečná ochrana dat a výzvy pro kontinuitu podnikání, které pandemie představuje.

V rámci studie Veeam Data Protection Report 2021 bylo dotazováno více než 3 000 IT manažerů s rozhodovací pravomocí v organizacích po celém světě, aby bylo možné porozumět jejich přístupům k ochraně a správě dat. Tato studie, která je největší svého druhu, zkoumá, jak organizace očekávají, že budou připraveny na výzvy v oblasti IT kterým čelí, včetně reakce na změny poptávky a přerušení provozu, globální vlivy a ambicióznější cíle modernizace IT a digitální transformace.

Neodkladné akce v oblasti ochrany dat

Respondenti uvedli, že jejich možnosti ochrany dat nejsou schopny držet krok s požadavky digitální transformace jejich organizace, což představuje hrozbu pro kontinuitu podnikání a potenciálně to může mít vážné důsledky pro jejich reputaci i výkon. Navzdory integrální roli, kterou hraje zálohování v moderní ochraně dat, není 14 % všech dat vůbec zálohováno a 58 % obnov selže, takže jsou v případě výpadku způsobeného kybernetickým útokem firemní data nechráněná a nenahraditelná. Časté jsou i neočekávané výpadky, které za posledních 12 měsíců zažilo 95 % organizací; a protože v předchozím roce měl jeden ze čtyř serverů alespoň jeden neočekávaný výpadek, jsou dopady prostojů a ztráty dat až příliš časté. Klíčové je, že firmy vidí, jaký to má dopad na jejich výsledovku, přičemž více než polovina top manažerů uvedla, že to může vést ke ztrátě důvěry vůči jejich organizaci ze strany zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob.

„Existují dva hlavní důvody nedostatečně úspěšného zálohování a obnovování dat: Zálohování končí chybami nebo překračují přidělená časová okna a zadruhé, obnovení selhává v dodržování požadovaných SLA,“ uvedl Danny Allan, technologický ředitel a senior viceprezident produktové strategie společnosti Veeam. „Jednoduše řečeno, pokud selže zálohování, data zůstanou nechráněná, což je pro podniky velkým problémem, protože dopady ztráty dat a neplánovaných prostojů sahají od nevole zákazníků po snížení cen akcií společností. Další částí tohoto problému je fakt, že se prostředí digitálních hrozeb vyvíjí exponenciálním tempem. Výsledkem je nezpochybnitelná propast mezi schopnostmi firem v oblasti ochrany dat a jejich potřebami digitální transformace. Tento nedostatek musí být naléhavě vyřešen, vzhledem k tlaku na organizace, aby urychlily využívání cloudových technologií ve službách zákazníkům v digitální ekonomice.“

Vliv COVID-19 na IT strategie

V reakci na digitální akceleraci, způsobenou COVID-19, si top manažeři uvědomují potřebu přijmout přístup založený na cloudu a změnit způsob poskytování IT. Mnoho z nich tak již učinilo, přičemž 91 % v prvních měsících pandemie zvýšilo využití cloudových služeb a většina v tom bude pokračovat, a 60 % plánuje přidat do své strategie poskytování IT více cloudových služeb. Přestože si podniky uvědomují potřebu zrychlit své cesty k digitální transformaci během příštích 12 měsíců, 40 % z nich uznává, že ekonomická nejistota představuje pro jejich iniciativy digitální transformace hrozbu.

Digitální transformace začíná digitální odolností

Vzhledem k tomu, že organizace stále častěji nasazují rychlým tempem moderní IT služby, nedostatečné možnosti a zdroje ochrany dat povedou k tomu, že iniciativy digitální transformace ochabnou, nebo dokonce selžou. Top manažeři již tento dopad pociťují, přičemž 30 % z nich připouští, že jejich iniciativy digitální transformace se během posledních 12 měsíců zpomalily nebo zastavily. Překážek transformace je mnoho, včetně toho, že se IT týmy příliš soustředí na udržování provozu během pandemie (53 %), závislosti na starších IT systémech (51 %) a nedostatku dovedností IT pracovníků pro implementaci nové technologie (49 %). V příštích 12 měsících se budou šéfové IT snažit dostat svou digitální transformaci zpět na správnou cestu, hledáním okamžitých řešení jejich kritických potřeb v ochraně dat, přičemž téměř třetina se bude snažit přesunout ochranu dat do cloudu.

„Jedním z hlavních posunů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, je nepochybně větší digitální propast mezi těmi, kteří měli plán digitální transformace, a těmi, kteří byli připraveni méně. První z nich zrychlili svou schopnost realizace a druzí zpomalili,“ dodal Allan. „Prvním krokem k digitální transformaci je být digitálně odolný. Organizace obecně naléhavě hledají řešení pro modernizaci své ochrany dat prostřednictvím nasazení cloudu. Do roku 2023 bude 77 % podniků na celém světě využívat zálohování v cloudu, což zvýší spolehlivost záloh, posune řízení nákladů a uvolní zdroje IT, aby se mohly soustředit na projekty digitální transformace, které organizacím umožní vyniknout v digitální ekonomice.“

Další závěry studie Veeam Data Protection Report 2021 týkající se východoevropských organizací včetně českých podniků zahrnují:

  • Hybridní IT napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím: Během příštích dvou let většina organizací očekává, že bude postupně, ale neustále snižovat počet svých fyzických serverů, udržovat a posilovat svou virtualizovanou infrastrukturu a že přejdou na strategii orientovanou primárně na cloud. Výsledkem bude, že polovina produkčních úloh bude do roku 2023 hostována v cloudu, což většinu organizací donutí, aby znovu přehodnotili svou strategii ochrany v nových produkčních prostředích.
  • Rychlý růst cloudových záloh: Zálohování se přesouvá z onsite do cloudových řešení, která jsou spravována poskytovatelem služeb, přičemž trajektorie směřuje z 27 % v roce 2020 ke 45 % do roku 2023.
  • Důležitost spolehlivosti: 35 % respondentů uvádí, že nejdůležitější hnací silou lokálních organizací ke změně primárního zálohovacího řešení je „zvýšení spolehlivosti“.
  • Zlepšení návratnosti investic: 34 % dotázaných uvedlo, že nejdůležitějším faktorem změny bylo zlepšení ekonomiky jejich řešení, včetně zlepšení návratnosti investic a/nebo celkových nákladů na vlastnictví a snížení nákladů na hardware a software.
  • Mezera v dostupnosti: 68 % organizací má „mezeru dostupnosti“ mezi tím, jak rychle zvládnou obnovit aplikace, a jak rychle by je potřebovali obnovovat. To je méně než globální průměr (80 %).
  • Mezera v realitě: 68 % organizací má „mezeru v ochraně“ mezi tím, jak často jsou zálohována data a kolik dat si mohou dovolit ztratit vinou výpadku. To je méně než globální průměr (76 %).
  • Moderní ochrana dat: 45 % lokálních organizací se do roku 2023 spojí s poskytovatelem služby typu „zálohování jako služba“ (Backup as a Service, BaaS) a 52 % plánuje ve stejném časovém období nasadit službu typu „zotavení po havárii jako služba“ (Disaster Recovery as a Service, DRaaS).

“Bezpečnost obecně je historicky na čele seznamu priorit českých společností. Odpovídají tomu i aktuální zjištění – i přesto, že „mezeru v ochraně“ mezi tím, jak často jsou zálohována data a kolik dat si mohou dovolit ztratit vinou výpadku přiznávají dvě ze tří lokálních firem, což je o 8 % měně, než uvádí globální průměr (76 %). České společnosti jsou také odpovědnější z hlediska „mezery dostupnosti“ mezi tím, jak rychle zvládnou obnovit aplikace, a jak rychle by je potřebovali obnovovat. I tuto mezeru uznávají dvě třetiny východoevropských podniků (68 %), což je výrazně méně oproti globálnímu průměru ve výši 80 %. Zabezpečení dat hraje významnou roli úsilí o digitální transformaci, kdy ji více než čtvrtina regionálních respondentů uvádí jako jednu z největších výzev pro příštích 12 měsíců,“ řekl Martin Štětka, regionální manažer CEE ve společnosti Veeam.

O studii

Veeam pověřil nezávislou společnost Vanson Bourne, zabývající se průzkumem trhu, aby provedla kvantitativní výzkumnou studii o trendech trhu a nasazování a vnímání řešení na ochranu dat v rámci podnikových organizací po celém světě. Výzkum byl proveden s 3 000 IT manažery s rozhodovací pravomocí (v organizacích s více než 1 000 zaměstnanci) z 28 zemí, včetně 202 respondentů z České republiky, Polska, Maďarska a Rumunska (označovaných jako země východní Evropy), s využitím kvantitativního přístupu k zajištění nestrannosti výsledků.

TZ

Související články

Leave a Comment