Salesforce spustil službu Sustainability Cloud 2.0

Sustainability Cloud

Salesforce představuje službu Sustainability Cloud 2.0, která má urychlit cestu zákazníků k uhlíkové neutralitě a umožnit organizacím sledovat a snižovat emise uhlíku a stát se udržitelnými podniky. Mezi inovace patří Slack-First Sustainability pro lepší spolupráci s dodavateli, ekosystém pro kompenzaci uhlíkových emisí a akční plány v oblasti klimatu pro konkrétní odvětví.

Více než 70 % lidí věří, že snižování emisí by mělo být součástí podnikového provozu, avšak sledování emisí v celém hodnotovém řetězci společnosti je složité a časově náročné. Díky službě Sustainability Cloud se Salesforce podařilo zkrátit proces kalkulace uhlíkových emisí z více než šesti měsíců na pouhých šest týdnů.

Služba Sustainability Cloud je navržena tak, aby pomáhala zákazníkům sledovat a snižovat jejich emise a přijímat opatření prostřednictvím úplného přehledu o jejich ekologické stopě s údaji na úrovni investorů pro přizpůsobitelné výkaznictví ESG. Tato data jsou nezbytná pro audity třetích stran, finanční výkazy, reputaci společnosti a budování důvěry u všech zúčastněných stran. Sustainability Cloud již ke sledování svých emisí uhlíku a k přijímání opatření začínají využívat zákazníci, jako jsou společnosti Clif Bar & Company, ISDI, MillerKnoll, Uhuru a XERO.

Salesforce nyní představuje službu Sustainability Cloud 2.0, která pomáhá podnikům urychlit dosažení uhlíkové neutrality tím, že dosáhnou pokroku v šesti prioritách udržitelnosti a promění své závazky v činy. V nové generaci služby Sustainability Cloud se firmy dočkají následujících funkcí:

  • Dodavatelé jsou významnou součástí rovnice snižování emisí uhlíku. Společnosti získají díky Slack-First Sustainability reportování na investorské úrovni, což jim umožní se prostřednictvím Slack Connect snadno propojit a ve velkém měřítku bezpečně spolupracovat s dodavateli na vědecky podložených cílech snižování emisí.
  • Každé odvětví má jedinečné potřeby. Podniky budou moci vizualizovat svou nejrychlejší cestu k uhlíkové neutralitě pomocí nástroje Climate Action Planning, který zahrnuje prognózy, plánování scénářů a připravené plány dekarbonizace.
  • Opatření v oblasti klimatu vyžadují mobilizaci a spolupráci všech. Salesforce investuje do budování otevřeného výměnného ekosystému (Open Exchange Ecosystem), v němž budou zákazníci moci nakupovat a spravovat vysoce kvalitní uhlíkové kredity od ekopodnikatelů, prosazovat vědecky podložené klimatické politiky a demokratizovat udržitelnost vzděláváním týmů.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment