Nokia ve spolupráci s Orange využívá pro cloud bezdrátový přístup ve velkém měřítku a připravuje se na budoucí 5G sítě

Nokia AirScale Cloud RAN

Společnost Nokia ve spolupráci s Orange dokončila živé síťové testování v Polsku, aby ověřila výhody sítí pro bezdrátový optimalizovaný přístup ke cloudu pro hladký vývoj technologií nové generace 5G.

Obě společnosti zkoumaly technologii Cloud RAN, která se připravuje na případné zavedení distribuované architektury cloudu pro 5G společnosti Orange. Distribuovaná síťová architektura založená na cloudově založené síti, jako je například AirScale Cloud RAN od společnosti Nokia, poskytuje kapacitu tam, kde je potřeba, a připravuje síť pro zavedení nové technologie přístupu 5G jako součást vícevrstvé architektury.

NOKIAProces testování se uskutečnil od března do začátku května 2018 v Polsku ve městě Chelm a virtualizovanou částí základního pásma běžícího v datovém centru v Lublinu, přibližně 70 km daleko. Výsledkem je, že základna Nokia AirScale Cloud Base poskytla stejně silný výkon sítě jak v referenční cloudové infrastruktuře společnosti Nokia, tak ve vlastním cloudovém prostředí společnosti Orange.

Architektura společnosti Nokia rozděluje funkčnost zpracování základního pásma na všech místech rádiových buněk a datových center pomocí stanice AirScale Cloud Base Station. Časové kritické funkce se provádějí v buňkách a propojují se pomocí rozhraní Ethernet fronthaul – umožňují operátorovi využívat stávající síť – zatímco centralizovaný software hostovaný v datovém centru nákladově efektivně provádí funkce v reálném čase.

Služba Nokia AirScale Cloud RAN poskytuje flexibilitu potřebnou pro budoucí služby a požadavky na služby 5G, Internet věcí a služby s nízkou latencí.

O zkoušce

  • Stanice Nokia AirScale Cloud Base, virtuální základnová stanice pro 4G a 5G, běžící technologií 4G přes Ethernet fronthaul
  • Infrastruktura cloudu NGPop společnosti Orange
  • Platforma Nokia AirFrame Data Center, která je navržena tak, aby splňovala přísné požadavky na přístup k bezdrátovému přístupu, výkon a latenci.
  • Infrastruktura Nokia Cloud pro bezdrátový přes v reálném čase.
  • Monitorování pomocí Nokia NetAct Cloud RAN a klasická RAN v komerční síti.

Piotr Jaworski, ředitel CTO společnosti Orange Poland, uvedl: „Během této zkoušky Orange Poland úspěšně prozkoumala virtualizovanou architekturu RAN ve spolupráci s firmou Nokia a zkoumala dopad na síťové operace. Kvalita a výkonnost pozorovaná během procesu dává důvěru ve virtualizaci RAN a je pro nás důležitým krokem k 5G.“

Arnaud Vamparys, VP bezdrátové přístupové sítě a mikrovlnného připojení Orange Global, řekl: „Pro virtualizaci Orange je virtualizace RAN rozhodujícím faktorem umožňujícím lepší a homogennější zážitky zákazníků na 4G a budoucích sítích 5G, což umožňuje těmto multifunkčním sítím současně zpracovávat různé typy objektů s různými potřebami připojení. Je proto důležitým krokem k implementaci tohoto nástroje v rámci našich sítí v Evropě a Africe.“

Alain Biston, vedoucí společnosti Mobile Network Business Management společnosti Nokia, řekl: „Tento úspěšný pokus o inovativní technologii AirScale Cloud RAN je klíčovým milníkem ve společné práci Orange a Nokia. Cloud RAN je klíčovým faktorem pro nadcházející období flexibilních sítí 4G a 5G, služeb s omezenou latencí a end-to-end slicing, založené na distribuované architektuře cloudových sítí, jako je naše Future X. Ukázali jsme, že aplikace Nokia AirScale Cloud RAN je připravena pro komerční nasazení a pomáhá společnosti Orange a dalším zákazníkům začít zavádění flexibilních a agilních cloudových sítí.“

Související články

One Thought to “Nokia ve spolupráci s Orange využívá pro cloud bezdrátový přístup ve velkém měřítku a připravuje se na budoucí 5G sítě”

  1. […] Tento růst o 260 % ​​bude způsoben rostoucími požadavky na místní strojové učení a konektivitu s nízkou latencí; umožněné technologií 5G. […]

Leave a Comment